Spektrum služeb

Ve své ambulanci řeším všeobecnou interní problematiku. Zejména se však zaměřuji na léčbu arteriální hypertenze, zejména těžších forem arteriální hypertenze, na léčbu poruch metabolismu lipidů, dále v mé ambulanci jsou vyšetřováni pacienti v rámci diferenciální diagnostiky pro dechové potíže, pro