DoktorPoznámka č.1:
Nutno docházet na pravidelné onkologické preventivní prohlídky a na další kontroly k PL a specialistům z důvodu případné časné detekce rakoviny a jiných závažných onemocnění. U žen pravidelné kontroly u gynekologa, pravidelné mamografické kontroly, u mužů pravidelné urologické kontroly od 50 let – urologické kontroly lx za 2 roky z důvodu včasného zjištění zejména rakoviny prostaty, dále jak muži, tak ženy po 50 roce věku – pravidelné vyšetření stolice na OK z důvodu časného zjištění rakoviny zejména tlustého střeva. Zjistil jsem, že řada pacientů na preventivní prohlídky k praktickému lékaři a uvedeným specialistům nechodí. Dále jsem zjistil, že řada z vás k lékařům vůbec nechodí, zejména muži a toto může být opět problém nejenom co  se týče včasné diagnozy nádorových onemocnění ,ale i jiných nemocí, které mohou poškodit vaše zdraví.

Poznámka č.2:
Nutné v ordinaci hlásit veškeré léky, které užíváte, přinést si jejich krabičky nebo příbalové letáky. Zjistil jsem, že řada pacientů nevěnuje pozornost užívání zejména lékům na bolesti, protože řada těchto léků je volně prodejných, tak toto nehlásí. Léky na bolest ze skupiny NSA jako je Brufen, Ibalgin atd. jsou nevhodné, až někdy zakázané u pacientů po infarktech, s vředy na žaludku nebo dvanácterníku atd. Proto toto hlaste lékaři, ten vám sdělí, zda tyto léky můžete užívat bez rizika nebo vám budou doporučena vhodnější analgetika. Dalším důvodem nutnosti sdělit veškeré užívané léky, je riziko lékových interakcí, některé léky není možno užívat současně atd. Pokud toto nesdělíte, tak nebezpečí i závažných nežádoucích účinků.

Zvláštní upozornění: toto se též týká tzv. potravinových doplňků stravy – jde o přípravky velmi často k dostání v lékárnách, jsou k dostání bez předpisu, proto  tomuto lidé, pacienti opět nevěnují pozornost.Ve většině případů tyto doplňky stravy jsou zdraví neškodné, mohou  příznivě působit na naše zdraví, ale nutno si uvědomit, že tyto doplňky stravy téměř nikdy nemohou nahradit účinek léčiv, nahradit doporučovaná dietní a režimová opatření. A navíc mohou někdy ohrozit i zdraví pacientů – zejména u těch, kteří užívají nějaká antiarytmika/léky na úpravu srdečního rytmu/, dále u pacientů užívajících léky na ředění krve –mohou jejich účinek snižovat nebo naopak výrazně zvyšovat – riziko závažného krvácení, nebo třeba u žen mohou způsobit neplodnost, nebo naopak snižovat účinek užívané hormonální antikoncepce, to poté může způsobit nechtěné otěhotnění. Proto i toto hlásit, případně probrat s lékařem, s farmaceutickým pracovníkem v lékárnách. Jinak jen málo tzv. potravinových doplňků stravy má v prevenci kardiovaskulárních chorob význam. Nejdůležitější je dodržování veškerých dietních a režimových opatření, případně užívání doporučovaných léčiv. Z potravinových doplňků stravy má opodstatnění užívání přípravků obsahující omega 3-polynenasycené MK snižují mírně celkový cholesterol, LDL chole ,mírně zvyšují |HDL chole, zejména snižují triglyceridy. Dále jsou to potravinové doplňky obsahující fytosteroly – snižují absorbci cholesterolu ve střevě a tím vedou k jeho snižování. A potom ještě u žen případně v klimetakteriu a v postmenopauze jako alternativa HSL jsou doporučovány přípravky obsahující fytoestrogeny – viz jiná ikona – problematika léčby – kapitola hormonální substituční léčba.

Poznámky č.3:
Na kontroly do mé ambulance prosím nosit veškeré nálezy od jiných specialistů z poslední doby – k jejich nahlédnutí, případně si je zapíši do svého nálezu. Vrátím.

Poznámka č.4:
Při jakékoliv změně stavu – např. zvracení, průjmech, teplotách, hubnutí atd. –vyhledejte lékaře – v těchto případech je nutno zejména upravit dávky léků např. na cukrovku, léky na ředění krve – warfarin atd..

Poznámka č.5:
Léky předepsané užívejte.
Řada z vás má obavy z úžívání léků.Někteří mi sdělují, že s léky se dostávají do těla cizí chemické látky.Je to i pravda, ale za předepsání léku odpovídá lékař a v současné medicíně  založené na důkazech je v léčbě pacientovi nutno podávat takové léky, které zásadně pozitivním způsobem ovlivňují jeho zdraví, dané onemocnění.

Zásadním způsobem došlo k prodloužení délky života u lidí žijících v České republice, ale převážně jde o prodloužení života v nemoci, ne zatím ve zdraví. V tomto je ještě co napravovat. Je to vlivněno částečně změnou životního stylu, ale zejména dostupností nových léčebně – diagnostických postupů a též tedy dostupností nových velmi účinných léků. Proto prosím užívat léky – nejhorší je, když pacient tvrdí lékaři, že užívá lék nebo léky a pacient je ve skutečnosti vůbec neužívá. Často toto lze i zjistit, toto počínání narušuje důvěru mezi pacientem a lékařem, nehledě na to, že ohrožujete své zdraví. Takže pokud máte výhrady vůči některým lékům – máte obavy z užívání některého léku nebo jej netolerujete, při jeho užívání máte nějaké problémy atd., tak nevysazovat sami lék, zavolat problém nebo přijít osobně, bude toto vyřešeno, bude opět vysvětleno,proč daný lék nasazen nebo provedena výměna za jiný lék. Též nedoporučuji číst nežádoucí účinky v příbalovém letáku daného léku před nasazením léku. Až když jsou určité problémy, tak potom přečíst, zda tam případně nejsou uvedeny ty příznaky, potíže, které se objevily u vás. Pokud jsou tam,tak opět nevysazovat lék sami, zajít k lékaři, který vám daný lék předepsal a bude vše vyřešeno.

Poznámka č.6:
Pokud jde pacient na některá vyšetření, operační zákroky – tak toto nutno hlásit včas –
zejména pacienti užívající léky na ředění krve – antiagregancia a antikoagulancia se velmi často musí před operačními zákroky vysadit, dále u diabetiků na tabletkách nebo na inzulínu se musí před operací, některými vyšetřeními vysazovat nebo upravovat dávky těchto léků, další jiné léky je nutno třeba před vyšetřeními, operací vysadit – Proto nutno toto hlásit včas.

Poznámka č.7:
Na odběry nutno chodit nalačno – 8-l0 hodin před ranními odběry nejíst, pít pouze obyčejnou vodu, nic sladkého atd., dále 3 dny před odběry nekonzumovat alkohol, nejíst příliš tučná jídla, měla by 3 dny před odběrem být taková strava, jakou jí pacient standardně, to znamená, nesnažit se třeba 3 dny před odběry jíst zdravěji nebo naopak v posledních dnech před odběry mít nějakou oslavu s větší konzumací alkoholu ,tučných jídel. atd. Dále 3 dny před odběrem neprovádět velkou fyzickou zátěž. Tato opatření hlavně z důvodu toho, aby nedošlo ke zkreslení některých výsledků – jako je vyšetření tuků, cukru v krvi, bílkoviny v moči, atd. Též infekce, operace, úrazy atd., mohou zkreslit výsledky tuků v krvi. Proto pokud v poslední době nějaký infekt zejména s užíváním antibiotik, úraz, operace, atd., tak toto nahlásit nebo se osobně domluvit, zda případně odběr neodložit.

Případná další informační sdělení budou aktualizována.

Poznámky k léčbě