Cholesterol vzorecNové možnosti léčby zvýšené hladiny tuků

Jak jsem uvedl k kapitole pojednávající o zvýšené hladině tuků, u pacientů s manifestním kardiovaskulárním onemocněním platí, že čím nižší celkový cholesterol, resp.čím nižší LDL chole, tím lépe. K dispozici máme řadu hypolipidemik, kterými můžeme dosáhnout clových hodnot. Dále se zde chci zmínit  o jedincích, u kterých není žádné manifestní kardiovaskulární onemocnění, ale je u nich geneticky podmíněna výrazně zvýšená hladina tuků, tedy i LDL chole. Mluvíme zde o tzv. familiárních hyperlipoproteinémiích a tito jedinci jsou velmi ohrožení stran srdečně cévních příhod i v mladém věku. U řady z nich  z různých důvodů nelze dosáhnout cílových hodnot, např.některé léky netolerují a nebo jsou ty hodnoty na počátku léčby tak vysoké, že nelze dosáhnout cílových hodnot. A proto se hledají nové možnosti. Tou novou možností jsou tzv. inhibitory PCSK9. Všechna doposud užívaná hypolipidemika se podávají ústy v podobě tablet nebo rozpustného prášku. V případě inhibitorů PCSK9 jde o injekční formu, kdy se daný lék aplikuje 1x za týden až třeba 1 x měsíčně. Jde o látky, u kterých byla prokázána vysoká účinnost. Jde o následující  látky nesoucí název např. evolocumab, alirocumab atd. Již jsou postupně schvalovány pro léčbu určitých pacientů se zvýšenou hladinou tuků v krvi. Jde o monoklonální protilátky podávané injekčně, které v jaterní buňce blokují enzym označený PCSK9 a tím zabraňují degradaci LDL receptorů na povrchu jaterní buňky a tím dochází k zvýšenému vychytávání LDL cholesterolu jaterní buňkou a to má za následek jeho pokles..

Ve vývoji jsou další látky s hypolipidemickým účinkem,ale inhibitory PCSK 9 jsou již schváleny, resp.postupně schvalovány pro léčbu hyperlipoproteinémií.

 

Zvýšená hladina tuků