Nové možnosti léčby obezity

Jak jsem se zmínil v kapitole týkající se obezity, máme omezené farmakologické/lékové/možnosti léčby obezity.

Druhou možností léčby obezity jsou chirurgické bariatrické postupyzmenšení/tubulizace/žaludku, bandáž žaludku, by-pass. Novou možností léčby obezity je zavedení plastové trubičky endoskopem jako při vyšetření žaludku do duodena a horní části tenkého střeva a tím se část trávícího traktu vyřadí z procesu trávení a je tím sníženo vstřebávání potravy v tenkém střevě a to vede k redukci hmotnosti. Tato trubička se zavádí na omezenou dobu až na dobu 1 roku a potom se opět endoskopem odstraní. S tímto typem léčby obezity probíhají studie. Tento léčebný postup se nazývá EndoBarrier.

Závádění Endobarriery.

Zdroj: youtube.com

Léčba obezity