diabetes-528678_960_720Nové možnosti v léčbě cukrovky /diabetu/.

Jak jsem již uvedl v kapitole pojednávající o cukrovce, snahou je podávat takové léky, u kterých je prokázána účinnost na pokles hodnot glykémií, na pokles hodnot glykovaného hemoglobinu /glyk.HbA1C/, u kterých je prokázána bezpečnost, dále u kterých je malé až nulové riziko hypoglykémií, prokázána kardiovaskulární bezpečnost, to znamená, že u pacientů s chorobami srdce a cév jejich užívání neovlivňuje tyto nemoci, popřípadě naopak při jejich užívání dochází k poklesu jejich výskytu, dále při jejich užívání dochází k poklesu hmotnosti. Proto od některých antidiabetik je v současnosti upouštěno, zejména se to týká derivátů sulfonylurey. Řada v současnosti  užívaných antidiabetik tyto podmínky splňuje. A proto se hledají další nová antidiabetika, která by všechny tyto podmínky ještě více splňovala. Patří mezi ně antidiabetika ovlivňující tzv. inkretinový systém. Bylo zjištěno, že na pokles glykémie v krvi mají též vliv určité látky peptidové povahy a u diabetiků bylo prokázáno, že se tyto látky peptidové povahy  méně tvoří a současně i více odbourávají. Proto byla vyvinuta tato antidiabetika ovlivňující tento inkretinový systém. Do této skupiny patří gliptiny, jsou podávány  ve formě tablet, které pacient přijímá ústy, patří sem tyto účinné látky např. saxagliptin, vildagliptin, sitagliptin atd.-,blokují určitý enzym v lidském těle a tím brání zvýšenému odbourávání zmíněných látek peptidové povahy tvořících se v lidském těle a tím dochází k poklesu glykémie. A nebo jsou to tzv. agonisté GLP-1,v  tomto případě jde o látky uměle vyrobené mající vlastnosti těch zmíněných peptidů a jsou touto formou tyto peptidové látky do organismu dodávány a to vede k poklesu glykémie. Jde o injekční přípravky, takže jsou aplikovány podkožně jednou nebo dvakrát denně, popřípadě i jedenkrát týdně. Patří do této skupiny následující účinné látky: exenatid, lixisenatid, liraglutid.

Další novou skupinou moderních antidiabetik jsou tzv. glifloziny. Na českém trhu předepisovány od roku 2015. patří sem následující účinné látky: empagliflozin, kanagliflozin, dapagliflozin. Jak jistě víte, známkou špatné kompenzace cukrovky je přítomnost glukozy / cukru/ v moči. Zjistilo se však, že v regulaci hladiny  cukru v krvi se uplatňují i ledviny. A u diabetiků je tato regulace v ledvinách narušena i tím, že u diabetiků je více vstřebávána glukoza, než jak je tomu u zdravých jedinců. A proto byly objeveny tyto léky, které tuto narušenou regulaci v ledvinách odstraňují tím, že snižují vstřebávání glukozy v ledvinách a tím je docíleno poklesu glukozy v krvi. U těchto pacientů je v moči přítomen cukr /glukoza/, která není projevem špatné kompenzace, ale způsobena těmito léky.

V oblasti inzulínů jsou to tzv.inzulinová analoga, která postupně nahrazují  doposud užívaný tzv.lidský inzulín. Je u těchto inzulinových analog prokázána větší účinnost, větší bezpečnost i ve smyslu menšího rizika hypoglykémií, kombinací těchto inzulinových analog se více napodobuje sekrece inzulínu ve slinivce, tak jak je tomu u zdravého jedince bez cukrovky. Jsou neutrálními k hmotnosti v porovnání s tzv. lidským inzulinem, kdy při jeho užívání je přírůstek hmotnosti. Mezi tato inzulinová  analoga patří  krátkodobě působící inz. analoga: lispro, aspartat. Mezi dlouhodobě působící inz. analoga patří: detemir, degludec, glargin.

Další samostatnou kapitolou je vývoj v oblasti inzulinových pump.

Další  kapitolou jsou nově možnosti v monitorování glykémií v krvi u diabetiků v domácím prostředí, ne již prostým odběrem krve z prstu s analýzou na glukometru.

Toto je asi vše, co jsem chtěl k této problematice sdělit.

Léčba cukrovky /diabetu/
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat