Neovlivnitelné RF

heart-665185_960_720Jak už bylo popsáno v úvodu kapitoly:

1. věk – za rizikový se považuje u žen věk nad 65 let, u mužů věk nad 55 let.

2. mužské pohlaví muži mají zvýšené vaskulární riziko.

3. pozitivní rodinná anamnéza tímto se rozumí předčasný výskyt srdečně-cévní příhodyu přímých příbuzných/rodičů, sourozenců, dětí/ – u těchto příbuzných ženského pohlaví do 65 let jejich věku, u příbuzných mužského pohlaví do 55 let jejich věku.

Neovlivnitelné rizikové faktory