Rizikový faktor 3 – kouření

KouřeníNikotin má stimulační účinky, navozuje příjemné pocitové stavy jako některé drogy, proto u řady kuřáků se při kouření cigaret objevují stejné pocity jako u uživatelů jiných drog. Proto i náhlé vysazení může vést u řady pacientů k rozvoji abstinenčních příznaků, které mohou býti různě intenzivní –jde o tyto stavy – např. nespavost, podrážděnost, nesoustředěnost, úzkost, neklid, deprese, pokles fyz. výkonnosti, přírůstek na váze atd..

Nikotin má však  řadu nežádoucích účinků – zvyšuje krevní tlak, zhoršuje účinek inzulínu v cílových tkáních – což může vést u některých jedinců ke vzniku cukrovky. U pacientů, kteří mají cukrovku může kouření zhoršovat kompenzaci cukrovky. Dále nikotin zvyšuje hladinu tuků v krvi, zvyšuje krevní srážlivost a přímo může poškozovat cévní stěnu. Tyto nežádoucí účinky jsou příčinou toho, že u kuřáků je mnohem větší výskyt různých foremischemické choroby srdeční a chorob s postižením periférních tepen /viz příslušné kapitoly.

Dále kouření nepříznivě působí na metabolismus kostí – způsobuje zvýšené odbourávání kostní hmoty, dále kouření způsobuje chronický zánět v dýchacích cestách – vznik chronické kuřácké bronchitidy, zvýšený výskyt bronchiálního astmatu, chronické obstrukční choroby plicní u kuřáků. Dále spalováním tabáku vznikají toxické a kancerogenní látky. U kuřáků je zvýšený výskyt nádorů zejména plic, nádorů zažívacího traktu – nádory tlustého střeva, zvýšený výskyt nádorů močových cest atd.

Proto je nutné nekouřit. Škodlivé, nebezpečné je i pasivní kouření. I u pasivních kuřáků byl prokázán zvýšený výskyt nádorů atd.

Při odvykání kouření je důležité se rozhodnout, že chcete přestat. V tomto vám může pomoci váš ošetřující lékař nebo přímo specialista v ambulanci zaměřený na léčbu závislosti na tabáku –při Masarykově nemocnici by měl být též tento specialista.

Existují dotazníky, podle kterých je možno posoudit, jak silnými kuřáky jste a jak silně jste na tabáku závislí. Údaje hovoří, že samo přestane kouřit malé procento kuřáků – přibližně do 5%, s odborně vedenou pomocí s použitím i farmak přestává kouřit přibližně 40-50% kuřáků. Proto tuto problematiku nutno opakovaně řešit v ambulancích lékařů – hovořit opakovaně o rizicích.

Za silného kuřáka je považován kuřák, který denně vykouří 20 cigaret a více, za závislého na tabáku je obecně považován kuřák kouřící l0-l5 cigaret na den a který si první cigaretu zapálí do hodiny po probuzení.

Při odvykání kouření pomáhají i některé léky, které současně i zmírňují abstinenční příznaky.

Za úspěšnou abstinenci se považuje nekouření v trvání půl roku, resp. l roku. Tyto informace, která nám jsou sděleny pacientem, si můžeme i ověřit – vyšetřením metabolitu nikotinu – tzv. kotininu v moči či vyšetřením CO/oxidu uhelnatého/ ve vydechovaném vzduchu.

Jde o následující léky, přípravky, které nám pomáhají v této léčbě: jedním z léků jebupropion používaný původně jako antidepresivum, dále jsou to náhražky nikotinunáhradní terapie nikotinem – ve formě žvýkaček, náplastí, mikro tablet, pastilek, inhalátorů.Nejúčinnějším lékem na odvykání kouření je vareniklin/Champix/.

K jednotlivým farmakům možno získat informace u lékařů, popřípadě přímo u specialisty se zaměřením na léčbu závislosti na tabáku.

Ještě se zde chci v krátkosti zmínit o v dnešní době moderních elektronických cigaretáchnejsou obecně doporučovány, těch důvodů je několik. I přesto, že el. cigarety možno považovat za bezpečnější – při spalovaní směsí v těchto cigaretách nevznikají dehty  a kancerogenní látky, které vznikají při spalování tabáku v klasických cigaretách a jsou obsaženy v cigaretovém kouři, který vdechuje nejen sám kuřák, ale i okolí jako pasivní kuřáci.

Elektronické cigarety obsahují  nikotin, který má řadu nežádoucích účinků, jak uvedeno výše, dále jeho množství není v el. cigaretách zcela kontrolováno a hrozí tak předávkování nikotinem, dále není kontrolován, znám přesně obsah těchto směsí v el. cigaretách, není známo přesné jejich složení a jejich spalování též není pravděpodobně zcela neškodné. S těmito elektronickými cigaretami neproběhly žádné klinické studie, které by potvrdily jejich bezpečnost atd.. Takže elektronické cigarety možno doporučit jako další alternativu při odvykání kouření, ne jako trvalou náhražku klasických tabákových cigaret.

Toto je vážené pacientky a pacienti vše, co jsem vám chtěl sdělit o této problematice.
O případných novinkách v léčbě atd. vás budu včas informovat.

RF3 – Kouření