Léky podávané v kardiologii

Problématika léčby

Léky nejčastěji užívané v kardiologii:

1. Antihypertenziva: léky z této skupiny se užívají na snížení krevního tlaku, je několik skupin antihypertenziv – všechny tyto léky snižují krevní tlak, ale u některých je např. prokázáno, že působí příznivě i na další onemocnění jako např. na cukrovku, na některé nemoci srdce atd. A toto hraje roli při volbě léků na vysoký tlak, při jejich výběru rozhoduje nejen to, že pacient má vysoký krevní tlak, ale i případná další přidružená onemocnění.

2. Hypolipidemika: jde o léky, které se předepisují na snížení hladiny tuků v krvi, je opět několik skupin těchto léků. U některých byl prokázán příznivý vliv na nemoci srdce a cév, zejména toto prokázáno u léků na tuky, kterým se říká statiny, těmto lékům by se mělo dávat přednost.

3. Antitrombotika, antikoagulancia
:
tato skupina léků probrána samostatně v kapitole problematika léčby – antikoagulační, antigregační léčba.

4. Antiarytmika: jde o léky, které jsou předepisovány pacientům se srdečními arytmiemi/poruchami srdečního rytmu/, je opět několik skupin těchto antiarytmik, jsou předepisovány, voleny podle typu arytmie.

5. Diuretika: jsou to léky, které podporují tvorbu moči – diurézu, některé tyto léky se používají na léčbu vysokého krevního tlaku, dále se podávají pacientům, u kterých dochází k zadržování vody v těle – při selhávání srdce, jater, ledvin atd.

Toto jsou základní skupiny léků, které jsou podávány pacientům s nemocemi srdce a cév. Jsou samozřejmě i další lékové skupiny, které jsou podávány na určitá specifická onemocnění a jsou předepisovány konkrétními specialisty.

Léky podávané v kardiologii