Nutno si uvědomit, že řada lékových skupin může negativním způsobem ovlivnit nemoci srdce a cév. Některé léky mohou přímo negativně, nepříznivě působit na srdce, cévy, na dané konkrétní onemocnění, nebo působí nepříznivě tím, že zeslabují až někdy ruší, nebo naopak zesilují účinek léků předepsaných na dané srdeční onemocnění. Takže z toho plyne, že některé léky mohou poškozovat srdce přímo, a nebo je ten jejich škodlivý účinek zprostředkován tím, že třeba ruší nebo naopak zesilují účinek léků např. na tlak, na snížení cholesterolu, na ředění krve, na posílení srdce atd. Tím může býti ohroženo zdraví pacienta. Proto u internisty, kardiologa nutno hlásit veškeré léky, nemoci, s kterými se léčíte u jiných lékařů a i u nich zase hlásit, že se léčíte se srdcem, že užíváte léky na tlak, na srdce atd., aby i tito lékaři potom volili vhodné léky – vhodnější, odpovídající léky na léčbu depresivních nebo úzkostných stavů vzhledem k tomu, že u některých těchto léků je prokázán nepříznivý vliv na hodnoty krevního tlaku, mohou zvyšovat hladiny tuků v krvi,vést k nárůstu hmotnosti a tím třeba i zhoršovat kompenzaci cukrovky, případně některé tyto léky mohou i vyvolávat srdeční arytmie atd. A proto pokud dotyčný pacient má tyto nemoci, tyto zdravotní problémy, musí se k tomuto při výběru léků přihlédnout. Dále např. některá antibiotika se nemají užívat společně s léky na snížení hladiny tuků v krvi s tzv. statiny, nebo jsou některá antibiotika méně vhodná při užívání warfarinu atd. Proto opět zdůrazňuji nutno hlásit léky vámi užívané, nemoci, s kterými jste léčeni u různých lékařů.

Velkým problémem, se kterým se setkávám jsou zejména léky na bolest ze skupiny nesteroidních antirevmatik /NSA/ některé tyto léky jsou i volně prodejné, jako je Brufen, Ibalgin, jiné jsou na předpis. Léky na bolest z této skupiny analgetik mají řadu nežádoucích účinků, proto u pacientů s onemocněním srdce jsou tyto léky velmi často zakázány, nebo je možno je úžívat pouze po krátkou dobu po domluvě s lékařem.

Mají hlavně tyto nežádoucí účinky
: zadržují vodu v těle, proto při jejich užívání se mohou objevit otoky dolních končetin, dále tím že zadržují vodu v těle, jsou proto zakázány
při stavech, kde dochází též k zadržování vody v těle – to je u selhávání srdce, ledvin, jater, dále tyto léky zvyšují krevní tlak, poškozují ledviny, játra, mohou dráždit žaludek a tím může dojít k vzniku žaludečního vředu, dále v kombinaci nesteroidních antirevmatik s léky na ředění krve jako je Anopyrin, Godasal, atd. se to riziko vzniku žaludečních vředů ještě zvyšuje, dále nesteroidní antirevmatika /NSA/ mohou blokovat účinek léků na ředění krve – blokovat účinek antiagregancií /nebezpečí ucpání cév např. srdečních atd./, nebo naopak účinek antiagregancií, antikoagulancií zvyšovat a tím zvyšovat riziko krvácivých komplikací. Proto u pacientů s onemocněním srdce a periferních tepen jsou tyto léky zakázány nebo je nutno užívat pouze přechodně, ne chronicky, pokud tomu tak je, že je pacient užívá dlouhodobě nebo trvale zejména při těchto stavech, vystavuje se velkému riziku stran nežádoucích účinků.

Užívání těchto léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, vidím jako nejproblémovější. Jsou i jiné lékové skupiny, u kterých problém při onemocnění srdce, periferních tepen atd., ale tyto léky již nejsou většinou volně prodejný, jejich vydání je již pouze na lékařský předpis.

Jaké léky možno užívat na bolest při chorobách srdce, při užívání antiagregační, antikoagulační léčby: přípravky s obsahem paracetamolu, tramadolu, opiáty, přípravky s obsahem metamizolu /Novalgin/, atd..

Problémové léky v kardiologii