first-aid-1040283_960_720Ve své ambulanci řeším všeobecnou interní problematiku. Zejména se však zaměřuji na léčbu arteriální hypertenze, zejména těžších forem arteriální hypertenze, na léčbu poruch metabolismu lipidů, dále v mé ambulanci jsou vyšetřováni pacienti v rámci diferenciální diagnostiky pro dechové potíže, pro bolesti na hrudi, s palpitacemi, s podezřením na srdeční arytmie, pro vertiginozní potíže/motání hlavy/, pro opakující se pády, u řady svých pacientů též řeším problematiku cukrovky atd..

Dále provádím interní předoperační vyšetření u pacientů před rozličnými nekardiálními operacemi u kardiaků a polymorbidních pacientů. Dále zde pečuji o pacienty s chorobami kardiovaskulárního aparátu – po srdečních a mozkových příhodách, po revaskularizačních intervenčních výkonech na srdci, s dalšími chorobami srdce jako jsou různé formy srdečních arytmií atd.. Současně u těchto pacientů nabízím komplexní léčbu rizikových faktorů – jako je léčba vysokého krevního tlaku, zvýšené hladiny lipidů a též i léčbu cukrovky kromě pacientů na inzulínu.

V péči o tyto své pacienty případně spolupracuji se specialisty z kardiologického oddělení Masarykovy nemocnice, se specialisty z jiných interních oborů – jako je diabetologie, gastroenterologie atd..

U svých pacientů užívajících léky na ředění krve – warfarin, provádím sledování INR z prstu ve své ambulanci.

Dále zde vyšetřuji i privátní klienty za účelem např. stanovení jejich kardiovaskulárního rizika atd.

 

Vybavení ordinace:

EKG
Tlakový Holter
Digitální certifikované tlakoměry k zapůjčení pacientům pro domácí monitoraci krevního tlaku
EKG Holter
Přístroj na analýzu INR
Epizodní EKG záznamník

Na další vyšetření v případě potřeby odesílám na rozličná specializovaná pracoviště  např. v Masarykově nemocnici.

 

Nové pacienty do trvalé péče v současnosti přijímám z kapacitních důvodů pouze omezeně.

K vyšetření pro akutní potíže, pro objasnění příčiny potíží trvalejšího rázu je možno se objednat na uvedeným telefonních číslech  či osobně na zmíněných adresách  ve zdravotním středisku v Ústí nad Labem – Doběticích, v případě obce Povrly  se jedná o ordinaci v budově bývalé školy. Vyšetřuji pacienty na doporučení praktického lékaře či jiného specialisty. Na vyšetření se však můžete objednat i bez doporučení lékaře. Dále viz poskytované služby.