heart-960458_960_720Hlavním smyslem, cílem těchto informací, které vám zde předkládám k přečtení, je co nejsrozumitelněji nejen mé pacienty seznámit s problematikou vysokého krevního tlaku, cukrovky, obezity, kouření atd. Co je toho příčinou a jaké to má následky. A odměnou pro mě by bylo to, kdybyste si problematiku, která se vás dotýká přečetli –  např. pacient s cukrovkou si přečte dané sdělení, a těmito doporučeními jste se i řídili. A těmito počiny dělali radost nejen sobě, ale i svým ošetřujícím lékařům

Vysoký krevní tlak, tak jako zvýšený cholesterol, zvýšený cukr, kouření, obezita atd. nebolí, ale způsobují civilizační nemoci. Proto je i někdy obtížné pacienty přesvědčit, aby se sebou něco dělali –  aby užívali léky, dodržovali veškerá doporučení lékařů, když jim třeba i nic ZATÍM není, ale výsledky řady studií ukazují, že vysoký krevní tlak, cukrovka, zvýšený cholesterol, obezita, kouření atd., vedou k vzniku cévních mozkových příhod, srdečních onemocnění, poškození ledvin až s nutností dialýzy, onemocnění periferních tepen na dolních končetinách, dále u obézních pacientů se setkáváme s poruchami dýchání ve spánku, dále je prokázáno, že u obézních pacientů je zvýšený výskyt některých nádorů, duševních poruch, poškození jater, atd.

V následujících článcích, po jejich rozkliknutí, vás seznámím s problematikou primární a sekundární prevence vzniku kardiovaskulárních chorob a s jejich jednotlivými formami.