person 1Vážené pacientky, vážení pacienti,

na této stránce vás chci seznámit s příběhy několika mých pacientů, kteří se rozhodli z různých pohnutek zásadním způsobem změnit svůj životní styl, změnit přístup ke svému zdraví dodržováním dietních a režimových opatření, která vedla následně k výraznému zlepšení řady laboratorních parametrů, k zlepšení jejich zdravotního stavu. Zde svůj příběh popíší sami pacienti a já to následně doložím u řady z nich tím, jak poté došlo k úpravě krevního tlaku, hladin glykémií atd., jak toto vedlo k redukci medikace na tlak, k snížení např. dávek inzulínu atd. Chci na těchto příbězích pacientů ukázat vám ostatním cestu, jak i vy může zvládnout boj s obezitou, s kouřením atd. a s tím související zdravotní komplikace. Nutno si uvědomit, že to jste vy, kteří se musí rozhodnout řešit problémy jako je obezita, kouření atd. V tomto vám vaši lékaři mohou býti pouze tou pomyslnou pomocnou berličkou. A to v tom smyslu, že vás edukují o zásadách správného životního stylu.

Toto si můžete přečíst na těchto webových stránkách v kapitole Rizikové faktory a dietní opatření. Zde se dočtete vše o doporučovaných potravinách, též se zde dočtete o zásadách pohybové aktivity. Měli by jste též obdržet informaci, jaký by měl být váš energetický příjem na den při ideální hmotnosti s přihlednutím k vašemu věku, pohlaví, musí se též zohlednit jakou práci vykonáváte, jak fyzicky náročnou a též jaké aktivity vykonáváte ve svém volném čase. Následně by vám měl být stanoven takový energetický příjem a taková fyz. aktivita, aby došlo k redukci hmotnosti. K tomuto obdržíte tabulky, podle kterých si sestavíte své jídelníčky. Takto vám mohou lékaři býti nápomocni v léčbě nadváhy,obezity. Jak jsem zmínil,existuje velmi málo léků, u kterých byl ve studiích prokázán účinek na redukci hmotnosti, současně prokázána jejich bezpečnost. U některých z vás může být cestou v boji s obezitou i chirurgická intervence. Ale jak znovu zdůrazňuji, zda to snažení povede k úspechu, záleží hlavně na vás. V současnosti neexistují žádné zázračné pilulky, žádné zázračné postupy, které by toto vyřešily za vás. Proto prosím nereagujte na žádné takovéto inzeráty v časopisech. V tomto boji s obezitou vám kromě vašich ošetřujících lékařů, mohou ještě pomoci pouze specializované poradny se zaměřením na léčbu obezity, případně renomovaní výživoví poradci, dietologové.

Podobně třeba v léčbě závislosti na alkoholu, na nikotinu, vám mohou též pomoci příslušní specialisté a též v omezené míře některé léky. Takže závěrem vám všem, kteří si tyto stránky přečtou, přeji hodně úspěchů v boji s nenáviděnou obeziou, kouřením atd. a snad tyto příběhy pacientů vám taky pomohou v této zcela jistě i nelehké cestě.

Mnoho zdaru vám závěrem přeje

MUDr. Přemysl Pech

Pacient 1 – Bývalý kuřák

Pacient 2 – Redukce váhy

Pacient 3 – Někdo