hearts001po více než deseti letech své lékařské privátní praxe jsem se nakonec rozhodl vytvořit své webové stránky, na kterých bych vás rád chtěl zejména informovat, seznámit s problematikou chorob srdce a periferních tepen. Seznámit vás se symptomatologií /s příznaky/ jednotlivých onemocnění a velký důraz na těchto stránkách budu klást na prevenci těchto onemocnění.

Když jsem začal pracovat v Masarykově nemocnici a i při mém odchodu z Masarykovy nemocnice, nebyl počítač, internet tak rozšířeným mediem jako nyní.

Je pravda, že řada pacientů ještě počítač nevyužívá, ale převážná většina již ano a když ne samotní mí pacienti, tak jejich děti, vnoučata atd., a proto jsem se rozhodl k tomuto kroku.

Pochopil jsem, že touto formou vás mohu seznamovat velmi rychle, snadno s onou problematikou, můžete se k těmto otázkám kdykoliv vrátit.

Hlavním smyslem, cílem těchto informací, které vám zde předkládám k přečtení, je co nejsrozumitelněji nejen mé pacienty seznámit s problematikou vysokého krevního tlaku, cukrovky, obezity, kouření atd. Co je toho příčinou a jaké to má následky. A odměnou pro mě by bylo to, kdybyste si problematiku, která se vás dotýká přečetli –  např. pacient s cukrovkou si přečte dané sdělení, a těmito doporučeními jste se i řídili. A těmito počiny dělali radost nejen sobě, ale i svým ošetřujícím lékařům

Vysoký krevní tlak, tak jako zvýšený cholesterol, zvýšený cukr, kouření, obezita atd. nebolí, ale způsobují civilizační nemoci. Proto je i někdy obtížné pacienty přesvědčit, aby se sebou něco dělali –  aby užívali léky, dodržovali veškerá doporučení lékařů, když jim třeba i nic ZATÍM není, ale výsledky řady studií ukazují, že vysoký krevní tlak, cukrovka, zvýšený cholesterol, obezita, kouření atd., vedou k vzniku cévních mozkových příhod, srdečních onemocnění, poškození ledvin až s nutností dialýzy, onemocnění periferních tepen na dolních končetinách, dále u obézních pacientů se setkáváme s poruchami dýchání ve spánku, dále je prokázáno, že u obézních pacientů je zvýšený výskyt některých nádorů, duševních poruch, poškození jater, atd.

V následujících článcích, po jejich rozkliknutí, vás seznámím s problematikou primární a sekundární prevence vzniku kardiovaskulárních chorob a s jejich jednotlivými formami.

Primární prevencí se rozumí zabránění vzniku daného onemocnění, sekundární prevencí se rozumí zabránění recidivě daného onemocnění /např. recidivě mozkové příhody, infarktu myokardu /a progresi/ zhoršování/ daného onemocnění.

S přátelským pozdravem
MUDr. Přemysl Pech