Léčba obezity

Nové možnosti léčby obezity Jak jsem se zmínil v kapitole týkající se obezity, máme omezené farmakologické/lékové/možnosti léčby obezity. Druhou možností léčby obezity jsou chirurgické – bariatrické postupy – zmenšení/tubulizace/žaludku, bandáž žaludku, by-pass. Novou možností léčby obezity je zavedení plastové trubičky